صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : دوشنبه 3 مهر 96


معرفی 

معرفیشرح وظايف

- انجام امور منازل مسکوني دانشگاه
- انجام امور بيمه عمر و حادثه ( عادي و تکميلي )
- انجام امور بيمه تکميلي درمان
- معرفي جهت بيمه شخص ثالث و بدنه اتومبيل با شرايط خاص
- معرفي جهت دريافت وام هاي (جعاله  تعمير مسکن - خريد خودرو -  خريد لوازم منزل و ... )
- معرفي اعضا محترم  هيات علمي به وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت دريافت وام  خريد يا ساخت مسکن
- معرفي اعضا محترم هيات علمي به وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت دريافت کارت اعتباري ارزي
- معرفي واجدين شرايط به امور مالي دانشگاه جهت دريافت کمک هزينه مهد کودک
- نظارت بر امور مهد کودک طرف قرارداد دانشگاه
-  انجام امور مربوط به کارت های اعتباری
- معرفي همکاران جهت استفاده از امکانات اسکان  ساير دانشگاهها
 - معرفي همکاران جهت استفاده از باشگاه و نظارت بر انجام امور باشگاهکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.